flash-SMS

en typ av SMS som visas direkt på mottagarens bildskärm när det kommer. Det är avsett för viktiga och brådskande meddelanden. Men vem som helst kan i princip skicka flash-SMS om vad som helst till vem som helst. Flash‑SMS sparas inte hos mottagaren, utan raderas när mottagaren har tittat på det. – På engelska: flash SMS. – Kallas också för klass 0-SMS, på engelska class 0 SMS.

[meddelanden] [ändrad 5 augusti 2018]