fotonik

dataöverföring med ljus genom optiska fibrer. Fotonik är dels en teknik, dels en vetenskap. – På engelska: photonics. – Se också kiselfotonik.

[optisk dataöverföring] [ändrad 11 juni 2018]