Freedom hosting

hemligt nätverk som bland annat påstås sprida bilder på sexuella över­grepp mot barn. Orga­nisationen, som sägs ledas av irländaren Eric Eoin Marques, använder nätverket Tor för att kommunicera i hem­lighet på inter­net. Marques greps i augusti 2013, och USA har begärt honom ut­lämnad. I december 2015 beslöt en hovrättsdomare i Dublin att han ska utlämnas, men Marques har över­klagat. – Kort efter att Marques greps saboterades Free­dom hostings nätverk av någon okänd, trots att dess upp­­byggnad borde göra det omöjligt. – För­svarare av Freedom hosting hävdar att nätverket primärt är till för att skydda yttrande­­frihet, och att bilderna på sexuella över­grepp mot barn är ett oönskat miss­­bruk.