FRIACO

flat rate internet access call origination – (föråldrat) – internet­anslut­ning genom upp­ringd för­bind­else (modem) utan minut­avgifter, vare sig till inter­net­opera­tören eller till telefon­operatören. Abonnenten betalar bara en fast abon­ne­mangs­avgift. För­kort­ningen användes i Stor­britan­nien.

[förkortningar på F] [internet] [ändrad 2 november 2017]