front office

yttre avdelning, kundsidan, kundnära, fältet – personal och avdelningar som har direkt kontakt med företagets kunder; front office systems – yttre system – it‑system som används av personalen på kundsidan. – Mot­sats: back office.

[it-system] [ändrad 7 september 2018]