Frugalware

ett utförande av Linux, avsett för användare med goda förkunskaper. De bör inte vara rädda för rena textgränssnitt. Frugal­ware har ut­veck­lats sedan 2004. – Se frugalware.org.

[linux] [ändrad 6 september 2017]