Frugalware

ett utförande av Linux, avsett för användare med goda förkunskaper. De bör inte vara rädda för rena textgränssnitt. Frugal­ware har ut­veck­lats sedan 2004. – Se frugalware.org (senast uppdaterad 2018).

[linuxdistributioner] [ändrad 24 november 2022]