fullständig information

spel med fullständig information – spel där spelarna inte har några hemligheter för varandra. Alla känner till reglerna och spelets tillstånd vid varje tidpunkt. Typexempel: schack. Det är alltså enbart spelarnas skicklighet som avgör vem som vinner. – Spel med ofullständig information är till exempel de flesta kortspel. – På engelska: games with perfect information respektive games with imperfect information.

[spel] [10 december 2018]