Fusion drive

kombination av vanlig hårddisk och SSD, lanserad i oktober 2012 av Apple, avvecklad sedan 2020. – Motiveringen bakom kombinationen är att SSD:er är snabba, men dyra, medan vanliga hårddiskar är långsamma, men billiga. Fusion drive beter sig gentemot användaren som en enda enhet, men är tekniskt sett en SSD och en hårddisk. Operativsystemet och program lagras i SSD:n, som också har utrymme för arbetsfiler. Om utrymmet för arbetsfiler i SSD:n blir fullt flyttas äldre arbetsfiler till hårddisken. Detta sker omärkligt för användaren. – I och med att SSD har blivit allt billigare har lösningen blivit onödig.  – Se Apples webbsidor.

[lagringsmedier] [ändrad 24 oktober 2022]