gadgetiquette

gadget etiquettepryletikett – de oskrivna reglerna för användning av mobil­­tele­fon, dator och andra prylar vid samman­träden, mid­dagar och i andra samman­hang. – Se artikel i New York Times. – Läs också om nät­etikett.

[jargong]