GAL!

”Get a life!” – Det vill säga: Skaffa dig något bättre att ägna din tid åt.

[nät- och sms-språk]