gaymer

gay + gamer. En som är LGBT och ivrig spelare av datorspel. – I januari 2013 utbröt en tvist mellan ägaren av webbplatsen gaymer.org och forumet reddit.com/r/gaymers om rätten till namnet gaymer. Det slutade med att gaymer.org lades ner. Men se gaymerx.org.