genomsnittlig kredittid

genomsnittligt antal dagar mellan att ett företag fakturerar och att det får betalt. På engelska days sales outstanding, förkortat DSO.

[företag och ekonomi] [14 juni 2017]