geografiskt informationssystem

(GIS) – dator­­program som hanterar data (geodata) som är knutna till geograf­iska platser och som alltså kan användas för att framställa och komplettera kartor. Geograf­iska infor­ma­­tions­system används vid byggen, vägbyggen, trafikplan­e­ring, miljövård, sam­hälls­plan­e­ring, socio­logi och annat. – På engelska: geographic information system.

[geo] [mjukvara] [ändrad 25 november 2018]