georedundans

(geo redundancy) – lagring av samma data på två eller flera geografiskt åtskilda platser. Det är ett skydd mot allvarliga driftsstörningar som orsakas av brand eller andra svåra skador, och görs för att organisationen ska kunna fortsätta att använda it‑systemet. Alltså ett slags backup. – Se också redundans.

[backup] [9 september 2020]

Dagens ord: 2020-12-07