gisslanmask

(ransomworm, ransomware worm eller ransom worm) – program för gisslanattacker med förmåga att sprida sig till andra datorer och lagringsmedier som en mask (worm).

[skadeprogram] [ändrad 9 september 2021]