GIX

Global internet exchange – global internetknutpunkt. – En GIX ansluter stora företagsnät och andra datanät till internet. Den mest kända GIX:en är Mae East i Washington i USA, men det finns andra GIX:ar, och i USA kallas de oftare för NAP. En känd GIX är D-GIX på KTH (länk) i Stockholm. Det var en av de första GIX:arna utanför USA.

[förkortningar på G] [internet] [ändrad 15 april 2017]