NAP

förkortning för:

  1. – Network access point – plats där olika inter­net­opera­törers nät kopplas ihop så att de kan kommunicera med var­andra. – Se också GIX;
  2. – Network access protection – säker­hets­teknik från Microsoft, utvecklad för operativ­systemet Windows Vista. NAP ut­veck­lades för att fungera ihop med Ciscos NAC† (Network admission control). – Läs mer om NAP på Micro­softs webbsidor (från 2012).

[förkortningar på N] [internet] [it-säkerhet] [ändrad 15 april 2017]