beta

betaversion –– nästan färdig program­version som ofta testas av en be­gränsad grupp användare utanför program­­före­taget. – Beta­versionen kommer efter alfa-versionen, och följs av en leverans­­klar version. Se också gold master. –– Läs mer om be­teck­ningarna på program­utveck­lings­stadier under alfa. – Se också ständig beta.

[programmering] [versioner] [ändrad 24 augusti 2018]