beta

betaversion – nästan färdig program­version som ofta testas av en be­gränsad grupp användare utanför program­­före­taget. – Beta­versionen kommer efter utvecklarversionerna (eller alfa‑versionen), och följs av en leverans­­klar version. – Se också gold master. – Läs mer om be­teck­ningarna på programutvecklings­stadier under alfa. – Se också ständig beta.

[programmering] [versioner] [ändrad 10 april 2019]