Google street view

bilder av varje hus på alla gator i stora delar av världen, tagna på gatu­nivå och publi­ce­rade på Google Maps. Andra kart­tjänster på nätet har liknande bilder. Google street view hotades hösten 2015 av åtal i Sverige, efter­som Google hade foto­grafe­rat skydds­klassade bygg­nader som det är för­bju­det att av­bilda. Det blev inget åtal.

[geo] [ändrad 5 oktober 2018]