Google TV

ett nerlagt system från Google för att visa vanliga tv‑program och digital video från internet på tv‑apparater. Det ersattes av Android TV. – Google TV skulle göra vanliga tv‑­sändningar, lagrade tv‑program på webben och annan digital video, till exempel från Youtube, tillgängliga på samma sätt. För det krävdes antingen en särskild box eller att elektronik byggs in i tv‑apparaterna enligt Googles specifikationer. Google TV tillkänna­gavs i maj 2010 (se Googles blogg). Men i januari 2015 meddelade Google att all utveckling av Google TV upphör. Google TV kommer att fortsätta att fungera, men den som vill ha nyare teknik hänvisades till Android TV.

[nerlagt] [tv] [ändrad 28 mars 2017]