grandfather clause

ofta: övergångsbestämmelse, även: farfarsklausul – äldre lag eller be­stäm­melse som i vissa fall, eller under en viss tid, gäller jämsides med en ny bestämmelse. Den äldre bestämmelsen kan till exempel gälla för alla fall som existerade innan den nya bestämmelsen trädde i kraft. Ett typiskt exempel är att krav på bilar, som säkerhetskrav eller miljökrav, inte brukar gälla för bilar som har tillverkats innan kraven infördes. Man talar på eng­el­ska om grandfather rights och om att något har blivit grandfathered in, alltså om att något har tillåtits i kraft av äldre bestämmelser, trots att det strider mot en nyare bestämmelse.

[juridik] [30 oktober 2017]