granularitet

finkornighet, finfördelning, detaljnivå, på engelska granularity – hur mycket något är uppdelat i mindre delar. Enkelt exempel: befolkningssiffrorna för Sverige kan vara för hela landet, län för län, kommun för kommun eller församling för församling. Det är olika detaljnivå eller granularitet. Det är viktigt när man sammanställer data att man gör det på samma detaljnivå – det är sällan meningsfullt att jämföra Årjängs kommun med Östergötlands län. Ordet används också om systemutveckling: då menar man i vilken grad ett datorsystem kan delas upp i särskiljbara delar med tydliga funktioner.

[data] [ändrad 14 december 2017]