gravatar

globally recognized avatar – varumärke för bilder som är knutna till en e‑post­adress, och som visas på bloggar där e‑posta­dressernas ägare gör inlägg. Det är en kom­mersi­ell tjänst som erbjuds av företaget Gravatar, se gravatar.com. – Be­näm­ningen avatar är här rätt urvattnad – det är bara ett vanligt foto (eller annan bild).

[foto] [ändrad 2 december 2018]