guardrail

ledstång, skyddsräcke – i programutveckling: funktion som varnar utvecklare när de bryter mot regler eller gör något olämpligt. – Ordet ledstång används även i andra sammanhang i motsvarande betydelse.

[programmering] [ändrad 30 januari 2023]