guardrail

ledstång, skyddsräcke – i programutveckling: funktion som varnar utvecklare när de bryter mot regler.

[programmering] [14 december 2021]