hand-holding

”hålla handen” – uttryck som används inom support om när man hjälper någon som egentligen vet hur man gör, men som känner sig osäker.

[support] [ändrad 6 maj 2020]