hårddiskläge

(target disk mode) – inställning som gör att en dator kan användas som extern hårddisk, ansluten till en annan dator. Termen används om Mac, men motsvarande kan göras med andra datortyper. (Och termen används även om datorer som inte har hårddisk, utan SSD.)

[datalagring] [macos] [1 juni 2017]