HDTV

high definition tv – skarp-tv, hög­de­fi­ni­tions-tv – tv med större detaljrikedom och mer bild­skärpa än vanlig tv – ett format för tv som började komma i bruk på 00‑talet. – I HDTV består bilden av ungefär två miljoner pixel (bild­punkter), jämfört med en halv miljon i vanlig tv. HDTV har också ett annat bild­format än vanlig tv: i stället för 4:3 är proportionerna 16:9 – samma som på bio. Ljudet sänds i sex kanaler. – Observera att den vanliga över­sätt­ningen hög­upp­lös­nings‑tv är tekniskt fel. De­fi­ni­tion, som inte är en teknisk term, är inte samma sak som upp­lös­ning. – Läs också om pixel­mått. – Ett ännu mer detalj­rikt format är 4k.

[förkortningar på H] [tv] [ändrad 8 juni 2018]