HDTV

high definition tv – skarp-tv, hög­de­fi­ni­tions-tv – tv med större detaljrikedom och mer bild­skärpa än vanlig tv – ett format för tv som började komma i bruk på 00‑talet. – I HDTV består bilden av ungefär två miljoner pixel (bildpunkter), jämfört med en halv miljon i vanlig tv. HDTV har också ett annat bildformat än vanlig tv: i stället för 4:3 är proportionerna 16:9 – samma som på bio. Ljudet sänds i sex kanaler. – Observera att den vanliga översättningen högupplösnings‑tv är tekniskt fel. Definition, som inte är en teknisk term, är inte samma sak som upplösning. – Läs också om pixel­mått. – Ett ännu mer detalj­rikt format är 8k.

[förkortningar på H] [tv] [upplösning] [ändrad 27 december 2020]