High level expert group on fake news and online disinformation

expertgrupp som tillsattes i januari 2018 av Europeiska kommissionen med uppgiften att föreslå hur man ska motarbeta falska nyheter och desinformation på internet. I gruppen ingick SVT:s vd Hanna Stjärne. Gruppen lade fram sin rapport i mars 2018, se denna länk.

[desinformation] [ändrad 19 juli 2018]

Dagens ord: 2018-04-08