hoppantal

antalet hopp som ett meddelande på internet gör mellan avsänd­are och mottagare. Ju lägre hoppantal, desto snabbare datakommunikation – om allt annat är lika. Men över långsamma förbindel­ser kan ett lågt hoppantal vara sämre än ett högt hoppantal över snabba förbindelser. – På engelska: hop count.

[internet] [ändrad 17 januari 2017]