hoppantal

(hop count) – antalet hopp som ett meddelande på internet gör mellan av­sänd­are och mottagare. Ju lägre hoppantal, desto snabbare data­kom­mu­ni­ka­tion – om allt annat är lika. Men över långsamma för­bind­el­ser kan ett lågt hoppantal vara sämre än ett högt hoppantal över snabba förbindelser.

[internet]