hopp

  1. om internet (och andra nätverk) – ett meddelandes överföring från en nätverksenhet till en annan. På internet gör ett meddelande oftast många hopp på vägen från avsändare till mottagare. – På engelska: hop. – Se också multihopp och hoppantal;
  2. – i programmering: se hoppinstruktion.

[internet] [programmering] [ändrad 25 september 2018]