hose and close

ös på och lägg på om teknisk kund­tjänst: besvara en kund­fråga med en massa teknisk jargong som kunden inte förstår, be kunden att utföra ett antal åtgärder som kunden inte känner till och sedan lägga på.