ICE

  1. information, communication, entertainment – sammanfattning av vad informationsteknik används till. Förkortningen har använts i denna betydelse sedan 1990‑talet. Man har ibland talat om ”the ICE age”;
  2. in case of emergency –”närmaste anhörig” – telefonnummer till person som ska underrättas om man råkar ut för olycka eller sjukdomsfall. I engelskspråkiga länder lägger många in det telefonnumret i sin mobiltelefons telefonlista under förkortningen ICE.

[förkortningar på I] [hälsa] [ändrad 3 mars 2018]