identitetsintygare

funktion som bekräftar att en användare av en tjänst eller ett nätverk med gemensam inloggning har rätt att logga in. Detta sker över nätet varje gång användaren loggar in. Det är identitets­intyg­aren som har katalogen över godkända användare och deras lösen­ord. Den tjänst som användaren vill logga in på behöver därför inte ha en sådan katalog. När an­vänd­aren loggar in och anger an­vändar­namn och lösenord skickar identi­tets­intyg­a­ren en instruk­tion till tjänsten om att an­vänd­a­ren ska få tillgång till tjänsten. Kallas också för identi­tets­intygs­utgiv­are eller identi­tets­leve­rantör. På engelska: identity provider, förkortat IdP.

[inloggning] [ändrad 15 oktober 2018]