IDI

ett amerikanskt företag som påstås ha ingående information om varje invånare i USA. – Enligt en artikel i Bloomberg har IDI alla kända adresser, telefonnummer och e‑postadresser för varje amerikan, uppgifter om vad de har köpt och sålt, uppgifter ur brottsregistret, fordon, jaktlicenser, uppgifter om grannar och foton av personens fordon tagna på olika platser. Det finns uppgifter om sjukdomar och läkemedelsrecept, och IDI får också uppgifter om vilka rabattkuponger var och en har använt. Information från IDI köps bland annat av jurister, detektivbyråer, inkassoföretag och kreditupplysningsföretag samt av myndigheter. – IDI bildades 2015 efter sammanslagning av flera liknande företag. – Artikeln i Bloomberg finns på denna länk. – Se ididata.com.

[företag] [kartläggning] [ändrad 16 december 2020]