image macro

foto eller annan bild med text på. Förklaring till att detta kallas för ”image macro” finns på Wikipedia (*).