Wikipedia – kommentar

IDG:s ordlista länkar till Wikipedia för att ge läsarna tillgång till kompletterande information. – När det gäller datorteknik finns det ingen annan informationskälla som sammantaget innehåller mer information än Wikipedia, och ingen som är bättre på att hålla informationen aktuell. Men läsarna bör vara medvetna om att det som står i Wikipedia kan ändras när som helst och av vem som helst. Det förekommer att skribenter i Wikipedia lägger in felaktiga, partiska eller vilseledande uppgifter, eller tar bort information. (Sådant rättas ofta, men inte alltid, snabbt av andra användare.) Vi kan alltså inte garantera att de artiklar i Wikipedia som vi hänvisar till fortfarande är korrekta när våra läsare tar del av dem. Risken för sakfel är dock liten och i praktiken inte större än i andra uppslagsverk. – Vi vill också påminna om att var och en som upptäcker fel i Wikipedia själv kan rätta felet.

[webbuppslagsverk] [ändrad 3 december 2022]