IMEI

International mobile equipment identity – 15‑siffrigt nummer som identifierar mobiltelefoner. – IMEI‑numret hör till själva telefonen, inte till abonnemanget. Numret är fast lagrat i telefonen och överförs till mobiloperatören varje gång man ringer upp. IMEI‑numret kan användas för att spärra en stulen telefon. Man kan få reda på en mobiltelefons IMEI‑nummer genom att knappa in *#06#. Numret består av åtta siffror som identifierar tillverkare och modell (Type approval code, TAC), sex siffror som identifierar den enskilda telefonen samt en kontrollsiffra. – Jämför med IMSI, ett nummer som identifierar mobilabonnemanget.

[förkortningar på I] [mobiltelefoner] [ändrad 23 september 2021]