IMEI

International mobile equipment identity – 15-siffrigt nummer som iden­ti­fi­erar mobiltelefoner. Det hör till själva telefonen, inte till abonnemanget. Numret är fast lagrat i telefonen och överförs till mobil­opera­tören varje gång man ringer upp. IMEI-numret kan användas för att spärra en stulen telefon. Man kan få reda på en mobiltelefons IMEI-nummer genom att knappa in *#06#. Numret består av åtta siffror som identifierar till­verk­are och modell (Type approval code, TAC), sex siffror som identifierar den enskilda telefonen och en kontrollsiffra. – Jämför med IMSI, ett nummer som identifierar mobilabonnemanget.

[förkortningar på I] [mobilt] [30 augusti 2017]