IMS service control

(ISC) – gränssnitt mellan ett nätverk (till exempel mobiloperatörens nätverk) och en tjänst som tillhandahåller musik, video eller telefoni med tekniken IMS (IP multimedia subsystem).

[telekom] [ändrad 7 februari 2019]