in situ

– latin: på plats:

  1. – in situ editing – redigering av en webbsida direkt på sidan (inte i källkoden);
  2. – allmänt om webben: [om åtgärder som] kan utföras utan att man lämnar den webbsida eller det fönster som man är inne i;
  3. – datavetenskap: under drift, [om åtgärder som] kan utföras utan att den normala driften avbryts.