infotainment

”infohållning” – information, särskilt nyheter, som presenteras som underhållning (information + entertainment) – ett från början nedsättande ord för nyheter som presenteras i former som är svåra att skilja från underhållning. Till exempel att nyhetsprogram blir lika pratshower: nyhetsuppläsarnas utseende, kläder och privatliv behandlas som nyheter i andra medier. – Läs också om disinfotainment och irritainment.

[massmedier] [ändrad 15 maj 2020]