ingestion

intag, intagning; dataintag(ning)data ingestion eller data ingest – inhämtning och lagring av data från bestämda källor med automatiska rutiner. – Termen är inspirerad av food ingest, födointag.

[informationsinsamling] [ändrad 26 oktober 2017]