ingress protection

(förkortas: IP) – kapsling, skydd mot damm, vatten och stötar – se kapslingsklassning.

[hårdvara] [ändrad 20 januari 2016]