innernet

”invärtes datornätverk”kroppsburen eller sväljbar utrustning för övervakning av kroppens funktioner. – Uttrycket myntades 1998 av den japanska företagaren och programutvecklaren Kazuhiki Nishi (se Wikipedia).

[medicinsk teknik] [ändrad 11 januari 2020]