innernet

”invärtes datorer”kroppsburen eller sväljbar utrustning för övervakning av kroppens funktioner. – Uttrycket myntades av den japanska företagaren och programutvecklaren Kazuhiki Nishi (se Wikipedia*: länk).