instant replay

buffertrepris – om hårddiskinspelare: att man kan spola tillbaka i ett tv-program som man tittar på när det sänds. Man kan då se repris på ett avsnitt med fördröjd visning. Det är möjligt därför att inspelaren spelar in allt man tittar på och lagrar det i en buffert. – Se också fördröjd visning.