time shift

tidshopp, tidsförskjutning – möjlighet att titta på ett tv‑program med tidsförskjutning samtidigt som programmet spelas in. – Time shift är en vanlig finess på hårddiskinspelare. Man kan till exempel när halva programmet har spelats in se det från början samtidigt som inspelningen fortsätter. Man kan också göra paus i visningen samtidigt som inspelningen fortsätter – visningen fortsätter efter pausen utan avbrott, alltså med fördröjning, samtidigt som inspelningen också fortsätter. Man kan också snabb­spola tillbaka och se om ett avsnitt av ett program medan det sänds (buffertrepris) – Kallas på engelska också för time shifting, time slip och chase play. – Läs också om time stretching. – Ordet time shift användes i video-band­spelarnas barndom (1970‑talet och senare) om möjligheten att spela in tv‑program och titta på dem i efterhand.

[videoteknik] [ändrad 20 januari 2016]