Internetmuseum

ett projekt för att bevara webb­sidor och annan information från inter­nets tidiga historia i Sverige. Internetmuseet öppnades i december 2014. Det finns på internet och drivs av Internetstiftelsen. – Se internetmuseum.se.

[it-historia] [ändrad 25 februari 2029]

Dagens ord: 2014-12-09