intrusion prevention system

intrångsskydd – program som förhindrar att obehöriga får tillgång till datornätverk. Den engelska benämningen förkortas ofta till IPS. – Används ofta tillsammans med ett intrusion detection system (IDS).

[it-säkerhet] [ändrad 21 april 2018]