invisibility index

om it-system: en tänkt måttstock på hur lite ett it‑system märks. – Eftersom it‑system bara märks när de krånglar eller underpresterar så bör osynlighetsindex vara så högt som möjligt.

[it-system] [16 september 2021]

Dagens ord: 2021-11-09