item

något som ingår i en förteckning eller skulle kunna ingå i en förteckning:

  1. punkt, ärende –– en av flera saker på en lista över sådant som ska uträttas (items on the agenda –– punkter på dagordningen);
  2. post –– en av flera saker i en förteckning (men poster i databaser kallas inte för items);
  3. artikel –– något som är till salu (och som står i en katalog eller sortimentslista). – Per item purchase, se styckköp;
  4. tillhörighet, ägodel, sak –– en av de saker som någon har med sig eller förfogar över (till exempel i tullen: ”items to declare” –– varor att deklarera);
  5. föremål, objekt – allmän lös benämning på saker (fysiska eller virtuella) eller till­hörig­heter. (Men und­vik samman­blandning med objekt i objektorientering.)–

– Från början är item ett latinskt ord som kan över­­sättas med ’likaså’, ’dessutom’ eller ’vidare’. (Tänk på: ””Vidare: en kom­plett te­servis…”.”) Ordet användes först i upp­­räkningar och miss­­tolkades sedan i engelska språket. Jämför med hur svenska ”nummer” i konser­t­program inte be­tyder ’siffra,’ utan har fått betydelsen ’pro­gram­­punkt’. ””Artistens parad­­nummer”” är inte en siffra.

[språktips] [ändrad 15 oktober 2018]