item

något som ingår i en förteckning eller skulle kunna ingå i en förteckning:

  1. punkt, ärende – en av flera saker på en lista över sådant som ska uträttas (items on the agenda – punkter på dagordningen);
  2. post – en av flera saker i en förteckning (men poster i databaser kallas inte för items);
  3. artikel – något som är till salu (och som står i en katalog eller sortimentslista). – Per item purchase, se styckköp;
  4. tillhörighet, ägodel, sak – en av de saker som någon har med sig eller förfogar över (till exempel i tullen: items to declare – varor att deklarera);
  5. föremål, objekt – allmän lös benämning på saker (fysiska eller virtuella) eller till­hörig­heter. (Men und­vik samman­blandning med objekt i objektorientering.)

– Från början är item ett latinskt ord som kan över­­sättas med likaså, dessutom eller vidare. (Tänk på: ”Vidare: en kom­plett te­servis….”) Ordet användes först i upp­­räkningar och miss­­tolkades sedan i engelska språket. Jämför med hur svenska nummer i konser­t­program inte be­tyder siffra, utan har fått betydelsen pro­gram­­punkt. ”Artistens parad­­nummer” är inte en siffra.

[språktips] [ändrad 15 oktober 2018]