jacka

– att jacka, att jacka in sig – att koppla in sin dator i nätet.

[jargong] [ändrad 20 januari 2016]